RTS (Beogradska hronika)

Beogradska hronika

RTS – Najava: sre­da, 06. jul 2011, 17:45

U da­na­šnjoj „Beogradskoj hronici“:

… Sa go­stom Beogradske hro­ni­ke Nenadom Gajićem go­vo­ri­će­mo o Slovenskoj mi­to­lo­gi­ji…

(Najava sa saj­ta RTS‑a, pogledaj izvor)