Arhiva po mesecima: August 2012

Najave gostovanja i promocija

KRAGUJEVAC – Na mini-​​sajmu knji­ga u tr­žnom cen­tru Plaza, au­to­ri Lagune će u pe­tak 16. no­vem­bra od 18 ča­so­va pot­pi­si­va­ti svo­ja de­la. Uz Nenada Gajića, knji­ge će pot­pi­si­va­ti i Vanja Bulić, Dejan Stojiljković i Aleksandar Ignjatović, a to­kom tra­ja­nja saj­ma ce­ne svih Laguninih iz­da­nja bi­će sni­že­ne za 10%. (Najava sa saj­ta iz­da­vač­ke ku­će „Mladinska knji­ga“, pogledaj […]